"properly cite" — Słownik kolokacji angielskich

properly cite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednio zacytuj
  1. cite czasownik + properly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Please copy/paste the following text to properly cite this HowStuffWorks article: "Will the baby be a girl or a boy?"