"permanently closed" — Słownik kolokacji angielskich

permanently closed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiecznie zamknąć
  1. close czasownik + permanently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Because I lived away from men for so long, part of me is now permanently closed to them.

powered by  eTutor logo