"temporarily closed" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily closed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo zamknąć
  1. close czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the same year the university was once again temporarily closed.

powered by  eTutor logo