"temporarily move" — Słownik kolokacji angielskich

temporarily move kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chwilowo rusz się
  1. move czasownik + temporarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He will move in with his parents temporarily and keep looking.

powered by  eTutor logo