PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"conclude" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conclude" po angielsku

conclude ***

czasownik
 1. wywnioskować, konkludować [przechodni]
  They concluded that this issue is irrelevant. (Oni wywnioskowali, że ten problem nie ma znaczenia.)
  Haven't you concluded anything from your last mistake? (Czy nic nie wywnioskowałeś z ostatniego błędu?)
 2. zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) oficjalnie [przechodni]
  to bring to an end
  The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
  We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 3. zawierać (np. umowę) [przechodni]
  We concluded a contract yesterday. (My zawarliśmy wczoraj umowę.)
  Everything is ready - we only have to conclude the deal. (Wszystko jest gotowe - musimy tylko zawrzeć umowę.)
 4. dochodzić do wniosku
  I concluded that you were right all along. (Doszedłem do wniosku, że miałeś rację cały ten czas.)
  She concluded that he might be mentally ill. (Ona doszła do wniosku, że on może być chory umysłowo.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "conclude"

rzeczownik
inne
kolokacje