"make an agreement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make an agreement" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"make an agreement" — Słownik kolokacji angielskich

make an agreement kolokacja
  1. make czasownik + agreement rzeczownik = zawrzeć umowę
    Zwykła kolokacja

    If we had, no such agreement would have been made.

    Podobne kolokacje: