"wywnioskować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywnioskować" po polsku

wywnioskować

czasownik
 1. conclude ***
  • wywnioskować, konkludować [przechodni]
   They concluded that this issue is irrelevant. (Oni wywnioskowali, że ten problem nie ma znaczenia.)
   Haven't you concluded anything from your last mistake? (Czy nic nie wywnioskowałeś z ostatniego błędu?)
 2. infer
 3. fathom out  
czasownik
 1. gather , ***
  • wnioskować, pojmować, rozumieć (uważać, że coś jest prawdziwe na podstawie posiadanych informacji) [przechodni/nieprzechodni]
   I gather you are not interested in flying to New York. (Wnioskuję, iż nie jesteś zainteresowany lotem do Nowego Jorku.)
   W tym znaczeniu "gather" nie jest używane w czasie continuous.
 2. presume *
 3. deduce
 1. put forward a motion

powered by  eTutor logo