Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zawierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawierać" po polsku

zawierać

czasownik
 1. include *****
  • włączać, wliczać, zawierać [przechodni]
   Everyone was disappointed, myself included. (Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.)
   The price includes shipping cost. (Cena zawiera koszt przesyłki.)
 2. contain ****
  • zawierać (mieścić w sobie, składać się z) [przechodni]
   The box contained some old clothes. (Pudełko zawierało trochę starych ubrań.)
   Does it contain proteins? (Czy to zawiera białka?)
   Did it contain any information that you didn't tell me? (Czy to zawierało jakieś informacje, o których mi nie powiedziałeś?)
   link synonim: inhold
 3. incorporate ***
  • zawierać (w sobie), obejmować, łączyć (w sobie) [przechodni]
   She incorporates everything we need. (Ona łączy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.)
   My duties incorporate meeting with clients and taking care of the accounts. (Moje obowiązki obejmują spotykanie się z klientami i zajmowanie się księgami rachunkowymi.)
 4. conclude ***
  • zawierać (np. umowę) [przechodni]
   We concluded a contract yesterday. (My zawarliśmy wczoraj umowę.)
   Everything is ready - we only have to conclude the deal. (Wszystko jest gotowe - musimy tylko zawrzeć umowę.)
 5. feature ****
  • zawierać, cechować się [przechodni]
   The menu doesn't feature non-alcoholic beverages. (Menu nie zawiera bezalkoholowych napojów.)
   The new offer features more sport facilities. (Nowa oferta zawiera więcej obiektów sportowych.)
 6. comprise **
 7. imply **
  • mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie) [przechodni]
   His answer implies a joke. (Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.)
   This sentence implies a riddle. (To zdanie kryje w sobie zagadkę.)
 8. embrace ***
  • obejmować, zawierać (np. obszary tematyczne, wierzenia) oficjalnie [przechodni]
   The schedule embraced a multitude of topics. (Program zawierał mnogość tematów.)
   This topic doesn't embrace the details. (Ten temat nie obejmuje szczegółów.)
 9. comprehend oficjalnie *
 10. embody ** , także: imbody dawne użycie
 11. encapsulate , encapsule
 12. straddle
  • zawierać, obejmować (gdy coś obejmuje więcej niż jedną rzecz)
   The book straddles two genres. (Książka obejmuje dwa gatunki.)
 13. hold , *****
  • mieć, zawierać (np. określoną liczbę miejsc) [przechodni]
   This car holds 3 seats in the back. (Ten samochód ma trzy siedzenia z tyłu.)
   The conference room holds 500 people. (Sala konferencyjna ma miejsce na 500 osób.)
 14. capsulize , także: capsule *  
 15. inhold
  • zawierać (mieścić w sobie, składać się z)
   link synonimy: contain, consist
 16. incorpse
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **

powered by  eTutor logo