"zamknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamknąć" po polsku

zamknąć

czasownik
 1. seal ***
  • zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju) [TRANSITIVE]
   Germany has sealed its borders. (Niemcy zamknęli granice kraju.)
   We can't get back into our country because they sealed the borders. (Nie możemy wrócić do naszego kraju, bo zamknęli granice.)
 2. conclude ***
  • zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) formal [TRANSITIVE]
   to bring to an end
   The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
   We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 3. fasten *
 4. catch British English ***** , latch American English *
  • zamknąć, zamykać na zatrzask
   Catch the door before you go to sleep. (Zamknij drzwi na zatrzask, zanim pójdziesz spać.)
   I caught the door and I can't get it open. (Zamknęłam drzwi na zatrzask, a teraz nie mogę ich otworzyć.)
 5. shop , ****
  • przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć informal [TRANSITIVE]
   You can't tell them anything if you don't want them to shop me. (Nie możesz nic im powiedzieć, jeśli nie chcesz, żeby mnie zapuszkowali.)
   They shopped him for rape and theft. (Zamknęli go za gwałt i kradzież.)
 6. coop
 7. steek
 8. mure , mure up
 9. seel
phrasal verb
 1. crank up
  • zamknąć, zakręcić (np. okno) informal
   Crank up the window, I'm cold. (Zamknij okno, jest mi zimno.)
 2. shut something up
 3. bang up
 4. bolt in  
 5. cage something up
phrasal verb
 1. close something up
  • zamknąć coś (np. sklep)
   We close the shop up in the evening. (Zamykamy sklep wieczorem.)
   When do you close the shop up? (Kiedy zamykacie sklep?)
 2. lock something up
 3. shut something down  
czasownik
 1. close , *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He closed the door. (On zamknął drzwi.)
  link synonim: shut
 2. case *****
  • zamykać (np. w pudełku) [TRANSITIVE]
   Don't worry about your ring - I'll case it in the box. (Nie martw się o swój pierścionek - zamknę go w pudełku.)
   You can't lose it - case it and put in your drawer. (Nie możesz tego zgubić - zamknij to w pudełku i włóż do swojej szuflady.)
 3. shut ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He shut the door. (On zamknął drzwi.)
  She lay down on her bed and shut her eyes. (Ona położyła się na swoim łóżku i zamknęła oczy.)
  link synonim: close
 4. lock , ***
 5. close , ***** , close up
  • zamykać (sklep, urząd) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Hurry up, the shop closes at five. (Pospiesz się, sklep zamyka się o piątej.)
   I'm sorry, but we're closing in ten minutes. (Przepraszam, ale zamykamy za dziesięć minut.)
 6. confine **
  • zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie) [TRANSITIVE]
   The fugitive was caught and confined to jail. (Uciekinier został złapany i zamknięty w więzieniu.)
   The illness confined him to his bed. (Choroba przykuła go do łóżka.)
 7. bar ****
 8. close down , close *****
 9. decommission
 10. embay  
 11. reclude
 12. immure literary
phrasal verb
 1. close something off
  • zamykać, oddzielać (np. teren)
   The garden is closed off by a thick wall. (Ogród jest oddzielony grubym murem.)
phrasal verb
 1. lock somebody up , coop somebody up
phrasal verb
 1. shut up *   spoken
  Both of you shut up and let me do the talking. (Zamknijcie się oboje i pozwólcie mi mówić.)
  Shut up, do you know how stupid you sound? (Zamknij się, wiesz jak głupio brzmisz?)
 2. dry up
 3. shut yourself away
 4. pipe down
idiom
 1. shut one's mouth , shut one's face  
  Shut your face, do you know how stupid you sound? (Zamknij się, wiesz jak głupio brzmisz?)
  He told me to shut my mouth. (On powiedział mi, bym się zamknął.)
 2. cork up
phrasal verb
 1. close up
  • zamykać się (np. o kielichu kwiatu)
   Many flowers close up for the night. (Wiele kwiatów na noc się zamyka.)

"zamknąć" — Słownik kolokacji angielskich

bang up kolokacja
 1. bang czasownik + up particle = zamknąć, wsadzić do kicia, wsadzić do pierdla, wsadzić do mamra (aresztować)
  Bardzo silna kolokacja

  You don't want to get banged up against those rocks.

  Podobne kolokacje:
lock down kolokacja
 1. lock czasownik + down particle = zamknąć (np. więźniów w celi)
  Bardzo silna kolokacja

  And now that you've got this thing locked down, they won't come back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo