KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zamknięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamknięcie" po polsku

zamknięcie

rzeczownik
 1. closure *
 2. confinement  
  His solitary confinement only made him more isolated. (Jego samotne zamknięcie sprawiło, że stał się jeszcze bardziej zdystansowany.)
  We keep all our documents in safe confinement. (Trzymamy wszystkie nasze dokumenty w bezpiecznym zamknięciu.)
 3. closing *
 4. shutdown
  • zamknięcie (interesu), likwidacja (sklepu), zaprzestanie (działalności)
   Many people will lose their jobs due to the shutdown of the factory. (Wielu ludzi straci pracę przez zamknięcie fabryki.)
 5. dissolution
 6. fastener
 7. rising *
  • zamknięcie (np. obrad)
 8. lockdown
 9. close , ****
  • zamknięcie (drzwi)
 10. fastening
 11. close-down
 12. shutting  
 13. arm lock
 14. cooping
 15. latching
 16. locking
  • zamknięcie (na klucz)
 17. muring
 18. steeking
 19. put-away   potocznie
 20. concluding
 21. seeling
obrazek do "close" po polsku obrazek do "shut" po polsku obrazek do "lock" po polsku Wax seal, it's
czasownik
 1. close , *****   [przechodni/nieprzechodni]
  He closed the door. (On zamknął drzwi.)
  link synonim: shut
 2. case *****
  • zamykać (np. w pudełku) [przechodni]
   Don't worry about your ring - I'll case it in the box. (Nie martw się o swój pierścionek - zamknę go w pudełku.)
   You can't lose it - case it and put in your drawer. (Nie możesz tego zgubić - zamknij to w pudełku i włóż do swojej szuflady.)
 3. shut ***   [przechodni/nieprzechodni]
  He shut the door. (On zamknął drzwi.)
  She lay down on her bed and shut her eyes. (Ona położyła się na swoim łóżku i zamknęła oczy.)
  link synonim: close
 4. lock , ***
 5. close , ***** , close up
  • zamykać (sklep, urząd) [przechodni/nieprzechodni]
   Hurry up, the shop closes at five. (Pospiesz się, sklep zamyka się o piątej.)
   I'm sorry, but we're closing in ten minutes. (Przepraszam, ale zamykamy za dziesięć minut.)
 6. confine **
  • zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie) [przechodni]
   The fugitive was caught and confined to jail. (Uciekinier został złapany i zamknięty w więzieniu.)
   The illness confined him to his bed. (Choroba przykuła go do łóżka.)
 7. bar ****
 8. close down , close *****
 9. decommission
 10. embay  
 11. reclude
 12. immure termin literacki
 13. seal ***
  • zamykać, zaklejać, lakować, pieczętować  AmE [przechodni]
   I sealed the envelope with money in it. (Zakleiłem kopertę z pieniędzmi.)
   Seal the envelope before you send this letter. (Zaklej kopertę, zanim wyślesz ten list.)
   You can't send a package until you seal it properly. (Nie możesz wysłać paczki zanim jej poprawnie nie zapieczętujesz.)
phrasal verb
 1. close something off , close off
  • zamykać, oddzielać (np. teren)
   The garden is closed off by a thick wall. (Ogród jest oddzielony grubym murem.)
czasownik
 1. seal ***
  • zamknąć, uszczelnić (np. granice kraju) [przechodni]
   Germany has sealed its borders. (Niemcy zamknęli granice kraju.)
   We can't get back into our country because they sealed the borders. (Nie możemy wrócić do naszego kraju, bo zamknęli granice.)
 2. conclude ***
  • zakończyć, zamknąć (np. śledztwo) oficjalnie [przechodni]
   to bring to an end
   The police concluded the investigation. (Policja zamknęła śledztwo.)
   We won't find any evidence - I'm afraid we have to conclude this case. (Nie znajdziemy żadnego dowodu - obawiam się, że musimy zakończyć tę sprawę.)
 3. fasten *
 4. catch BrE ***** , latch AmE *
  • zamknąć, zamykać na zatrzask
   Catch the door before you go to sleep. (Zamknij drzwi na zatrzask, zanim pójdziesz spać.)
   I caught the door and I can't get it open. (Zamknęłam drzwi na zatrzask, a teraz nie mogę ich otworzyć.)
 5. shop , ****
 6. coop
 7. steek ScoE
 8. mure , mure up
 9. seel
phrasal verb
 1. crank up
 2. shut something up
 3. bang up
 4. bolt in  
 5. cage something up
phrasal verb
 1. close something up
  • zamknąć coś (np. sklep)
   We close the shop up in the evening. (Zamykamy sklep wieczorem.)
   When do you close the shop up? (Kiedy zamykacie sklep?)
 2. lock something up
 3. shut something down  
phrasal verb
 1. lock somebody up , coop somebody up
phrasal verb
 1. shut up *   język mówiony
  Both of you shut up and let me do the talking. (Zamknijcie się oboje i pozwólcie mi mówić.)
  Shut up, do you know how stupid you sound? (Zamknij się, wiesz jak głupio brzmisz?)
 2. dry up
 3. shut yourself away
 4. pipe down
 5. wind one's neck in
idiom
 1. shut one's mouth , shut one's face  
  Shut your face, do you know how stupid you sound? (Zamknij się, wiesz jak głupio brzmisz?)
  He told me to shut my mouth. (On powiedział mi, bym się zamknął.)
 2. cork up
phrasal verb
 1. close up
  • zamykać się (np. o kielichu kwiatu)
   Many flowers close up for the night. (Wiele kwiatów na noc się zamyka.)

powered by  eTutor logo