"lock" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lock" po angielsku — Słownik polsko-angielski

lock ***

czasownik
 1. zamykać (na klucz) [TRANSITIVE]
  Did you lock the door? (Zamknąłeś drzwi?)
  Shall I lock up after you? (Czy mam za tobą zamknąć?)
 2. zamykać się [INTRANSITIVE]
  He locked himself in a hotel room and wouldn't let anybody in. (On zamknął się w pokoju hotelowym i nikogo nie wpuszczał.)
 3. zamykać, chować (w bezpiecznym miejscu) [TRANSITIVE]
  He locked the dog in his room. (On zamknął psa w swoim pokoju.)
  I locked my diary in a drawer. (Schowałam swój pamiętnik w szufladzie.)
  I have to lock my jewellery in a box. (Muszę schować swoją biżuterię w pudełku.)
 4. blokować, unieruchamiać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Block the street, we have to catch him! (Zabokujcie ulicę, musimy go złapać!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zamek (np. do drzwi) [COUNTABLE]
  They've installed a triple-lock door. (Oni zainstalowali drzwi z potrójnym zamkiem.)
  My key has broken in the lock. (Mój klucz złamał się w zamku.)
  This door has no lock. (Te drzwi nie mają zamka.)
 2. lok, pukiel [COUNTABLE]
  The soldier had a lock of her hair in his pocket. (Żołnierz miał pukiel jej włosów w swojej kieszeni.)
  She gave me her lock of hair. (Ona dała mi swój pukiel włosów.)
 3. śluza (na rzece) [COUNTABLE]
  We approached the lock on the river. (Zbliżyliśmy się do śluzy na rzece.)
 4. uścisk (w zapasach) [COUNTABLE]
  The wrestler put a lock on his opponent. (Zapaśnik zamknął swojego przeciwnika w uścisku.)
  He is famous for his vice-like lock. (On jest znany ze swojego żelaznego uścisku.)
 5. maksymalny kąt skrętu koła British English technical [UNCOUNTABLE]
 6. zamek rowerowy, zapięcie rowerowe
 7. zamek (część broni)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zapięcie (do zabezpieczania roweru)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zawodnik wspierający młyn (w rugby)

Powiązane zwroty — "lock"

przymiotnik
rzeczownik
locking = zamknięcie (na klucz) +3 znaczenia
safety lock = zabezpieczenie (np. przed dziećmi)
lock-up = areszt, paka +1 znaczenie
interlock = układ arbitrażowy (układ elektroniczny rozwiązujący konflikty przy próbach jednoczesnego dostępu kilku urządzeń do wspólnego zasobu) +2 znaczenia
forelock = grzywka (u konia)
phrasal verb
czasownik
kolokacje

podobne do "lock" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lock" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik