"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. lock up = pozamykać (na noc) lock up
2. locked into = zamknięty na klucz do locked into
3. lock behind = zamknij na klucz z tyłu lock behind
4. lock onto = łącz się lock onto
5. lock down = zamknąć (np. więźniów w celi) lock down
6. locked inside = zamknięty na klucz do środka locked inside
7. locked in = zamknięty locked in
8. lock out = zamknij na klucz na zewnątrz lock out
9. lock around = zamknij na klucz wokół lock around
10. locked on = włączyć się locked on
11. locked with = zamknięty na klucz z locked with
12. locked from = zamknięty na klucz z locked from
13. locked at = zamknięty na klucz przy locked at
14. locked to = zamknięty na klucz aby locked to
15. locked for = zamknięty na klucz dla locked for
16. locked within = zamknięty na klucz wewnątrz locked within
17. locked against = zamknięty na klucz przeciwko locked against
18. locked up in = zamknięty w locked up in
19. locked out of = zamknięty na klucz na zewnątrz z locked out of
20. locked up for = zamknięty dla locked up for
21. lock after = zamknij na klucz potem lock after
22. locked over = zamknięty na klucz ponad locked over
23. locked under = zamknięty na klucz poniżej locked under
24. locked by = zamknięty na klucz przez locked by
25. locked during = zamknięty na klucz podczas locked during
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.