MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(3) securely, tightly, firmly
Kolokacji: 3
(4) automatically, mechanically
Kolokacji: 2
(5) tight, carefully
Kolokacji: 2
(6) open, actually
Kolokacji: 2
(7) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(8) simply, literally
Kolokacji: 2
(9) quickly, suddenly, promptly
Kolokacji: 3
(10) immediately, instantly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.