MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. locked during = zamknięty na klucz podczas locked during
2. locked about = zamknięty na klucz około locked about
3. locked up with = zamknięty z locked up with
4. locked upon = zamknięty na klucz na locked upon
5. locked until = zamknięty na klucz do czasu gdy locked until
6. lock before = zamknij na klucz wcześniej lock before
7. lock without = zamknij na klucz na zewnątrz lock without
8. lock off = zamek daleko lock off
9. locked across = zamknięty na klucz wszerz locked across
10. locked beneath = zamknięty na klucz poniżej locked beneath
11. locked through = zamknięty na klucz całkowicie locked through
12. locked of = zamknięty na klucz z locked of
13. locked between = zamknięty na klucz pośrodku locked between
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.