"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. locked at = zamknięty na klucz przy locked at
2. locked to = zamknięty na klucz aby locked to
3. locked for = zamknięty na klucz dla locked for
4. locked within = zamknięty na klucz wewnątrz locked within
5. locked against = zamknięty na klucz przeciwko locked against
7. locked out of = zamknięty na klucz na zewnątrz z locked out of
9. lock after = zamknij na klucz potem lock after
10. locked over = zamknięty na klucz ponad locked over
11. locked under = zamknięty na klucz poniżej locked under
12. locked by = zamknięty na klucz przez locked by
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.