"lock together" — Słownik kolokacji angielskich

lock together kolokacja
Popularniejsza odmiana: locked together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połącz się ze sobą
  1. lock czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Two men are locked in one together for 25 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo