"locked together" — Słownik kolokacji angielskich

locked together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sczepiony
  1. lock czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Two men are locked in one together for 25 years.