PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"work together" — Słownik kolokacji angielskich

work together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współdziałaj
  1. work czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    On the other hand, they may be seen as having worked together.