PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"work" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

work czasownik

work + rzeczownik
Kolokacji: 158
work miracles • work wonders • work conditions • work women • work families • work shifts • work side • work order • work people • ...
czasownik + work
Kolokacji: 159
begin working • start working • continue working • stop working • enjoy working • keep working • spend working • like working • ...
work + przyimek
Kolokacji: 87
work with • work on • work out • work alongside • work toward • work towards • work outside • work up • work off • ...
work + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 319
work together • work hard • work closely • work best • work better • work properly • work extensively • work directly • work alone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • On the other hand, they may be seen as having worked together.
  • The two men had worked together for a long time.
  • They had worked together on and off over the past five years.
  • You and I have worked together for six long years.
  • He and I have worked together for a number of years.
  • They have all worked together for years and in many cases are friends.
  • He and I have worked together for a long time.
  • The two men, who became close friends, have worked together on and off since 1979.
  • We have worked hard together for the last 18 months.
  • The two men worked well together and became close friends.
5. work best = pracuj najlepiej work best
7. work properly = działać właściwie work properly
10. work directly = pracuj bezpośrednio work directly
11. work alone = pracuj w pojedynkę work alone
14. work perfectly = działaj bez zarzutu work perfectly
17. work late = pracować do późna work late
18. work correctly = pracuj poprawnie work correctly
21. work fine = grzywna robocza work fine
24. work abroad = pracuj za granicą work abroad
26. work efficiently = pracuj efektywnie work efficiently
27. work overtime = robić nadgodziny, pracować w godzinach nadliczbowych work overtime
29. work furiously = pracuj z wściekłością work furiously
32. work mainly = pracuj głównie work mainly
35. work simultaneously = pracuj jednocześnie work simultaneously
38. constantly work = ciągle praca constantly work
40. once work = kiedyś praca once work
45. eventually work = ostatecznie praca eventually work
46. normally work = zwykle praca normally work
48. briefly work = pokrótce praca briefly work
49. work frantically = pracuj jak oszalały work frantically
51. work right = prawo robocze work right
52. worked before = rozwiązany wcześniej worked before
54. work immediately = pracuj natychmiast work immediately
55. later work = później praca later work
56. work great = praca wielki work great
58. work away = ciągle pracować work away
59. work further = pracuj dalej work further
60. work differently = pracuj inaczej work differently
65. simply work = po prostu praca simply work
66. work overseas = praca za granicą work overseas
70. work outdoors = pracuj na dworze work outdoors
72. work jointly = pracuj wspólnie work jointly
73. work largely = pracuj w dużej mierze work largely
74. work nearby = pracuj blisko work nearby
76. work easily = pracuj łatwo work easily
77. worked out well = zrozumiany dobrze worked out well
79. work entirely = pracuj całkowicie work entirely
80. work illegally = pracować nielegalnie work illegally
83. work backward = pracuj do tyłu work backward
85. work rapidly = pracuj szybko work rapidly
86. fully work = w pełni praca fully work
88. clearly work = najwyraźniej praca clearly work
89. work silently = pracuj cicho work silently
90. work backwards = pracuj do tyłu work backwards
91. work solely = pracuj wyłącznie work solely
93. necessarily work = koniecznie praca necessarily work
94. work temporarily = pracuj chwilowo work temporarily
95. work methodically = pracuj metodycznie work methodically
96. work individually = pracuj indywidualnie work individually
97. finely wrought = starannie przygotowany finely wrought
98. work busily = pracuj skrzętnie work busily
100. work exactly = pracuj dokładnie work exactly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.