PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"actually work" — Słownik kolokacji angielskich

actually work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie praca
  1. work czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, he seemed to have no idea of the way science actually worked at all.