BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"actually write" — Słownik kolokacji angielskich

actually write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie napisz
  1. write czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Before his death, no one even knew whether he had actually written anything, or not.

powered by  eTutor logo