TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"actually happen" — Słownik kolokacji angielskich

actually happen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zdarz się
  1. happen czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She felt sure someone would have heard something, if anything bad had actually happened.