Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • She felt sure someone would have heard something, if anything bad had actually happened.
  • Everyone in the room now knew what had actually happened.
  • In a way I'd like to hear about what actually happened.
  • Quite a lot's happened in the past few months actually.
  • He was by no means certain as to what would actually happen.
  • He wants her to tell the town what actually happened.
  • I need to find out more about what actually happened.
  • From one day to the next something could actually happen!
  • I can't say more since we don't know what actually happened or if anything did happen at all.
  • Only later did he find out what had actually happened in that building.
9. actually cause = faktycznie spowoduj actually cause
10. actually own = faktycznie posiadaj actually own
12. actually touch = faktycznie dotknięcie actually touch
14. actually improve = faktycznie popraw się actually improve
15. actually go = faktycznie pójdź actually go
18. actually meet = faktycznie spotkaj actually meet
19. actually fall = faktycznie spadnij actually fall
20. actually manage = faktycznie zarządzaj actually manage
24. actually refer = faktycznie odnieś się actually refer
25. actually belong = faktycznie należ actually belong
26. actually make = faktycznie zrób actually make
27. actually see = faktycznie zobacz actually see
30. actually use = faktycznie użyj actually use
31. actually look = faktycznie popatrz actually look
32. actually begin = faktycznie zacznij actually begin
33. actually feel = faktycznie poczuj actually feel
34. actually play = faktycznie zagraj actually play
35. actually help = faktycznie pomóż actually help
37. actually try = faktycznie spróbuj actually try
38. actually pay = faktycznie zapłać actually pay
39. actually read = faktycznie przeczytaj actually read
40. actually run = faktycznie pobiec actually run
41. actually built = faktycznie zbudować actually built
42. actually win = faktycznie wygraj actually win
43. actually appear = faktycznie pojaw się actually appear
45. actually move = faktycznie rusz się actually move
49. actually show = faktycznie pokaż actually show
52. actually talk = faktycznie rozmawiaj actually talk
53. actually sell = faktycznie sprzedaj actually sell
54. actually come = faktycznie przyjdź actually come
55. actually find = faktycznie znajdź actually find
57. actually seem = faktycznie wydawaj się actually seem
58. actually hear = faktycznie słysz actually hear
59. actually hold = faktycznie trzymaj actually hold
60. actually put = faktycznie połóż actually put
61. actually lose = faktycznie przegraj actually lose
62. actually lead = faktycznie zaprowadź actually lead
63. actually die = faktycznie umrzyj actually die
65. actually mean = faktycznie oznaczaj actually mean
66. actually called = faktycznie zadzwonić actually called
67. actually like = faktycznie lubić actually like
68. actually ask = faktycznie zapytaj actually ask
70. actually want = faktycznie chciej actually want
71. actually need = faktycznie potrzebuj actually need
72. actually tell = faktycznie powiedz actually tell
73. actually leave = faktycznie wyjdź actually leave
74. actually say = faktycznie powiedz actually say
75. actually know = faktycznie wiedz actually know
77. actually smile = faktycznie uśmiech actually smile
78. actually stand = faktycznie stań actually stand
79. actually shot = faktycznie strzelić actually shot
82. actually bring = faktycznie przynieś actually bring
83. actually grow = faktycznie urośnij actually grow
85. actually rise = faktycznie wzrost actually rise
86. actually hit = faktycznie uderz actually hit
87. actually sit = faktycznie usiądź actually sit
88. actually save = faktycznie oszczędź actually save
89. actually stop = faktycznie zatrzymaj się actually stop
90. actually turn = faktycznie obróć się actually turn
92. actually care = faktycznie opieka actually care
94. actually intended = faktycznie mieć zamiar actually intended
95. actually named = faktycznie nazwać actually named
97. actually filmed = faktycznie sfilmować actually filmed
98. actually send = faktycznie wyślij actually send
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.