"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) exist, live, survive, last
Kolokacji: 4
3. actually bring = faktycznie przynieś actually bring
4. actually raise = faktycznie podnieś actually raise
8. actually add = faktycznie dodaj actually add
9. actually hide = faktycznie ukryj się actually hide
10. actually worsen = faktycznie pogorsz się actually worsen
12. actually lower = faktycznie spuść actually lower
15. actually qualify = faktycznie miej kwalifikacje actually qualify
16. actually accelerate = faktycznie przyspiesz actually accelerate
17. actually focus = faktycznie nacisk actually focus
18. actually replace = faktycznie zastąp actually replace
21. actually alter = faktycznie zmień actually alter
22. actually confirm = faktycznie potwierdź actually confirm
23. actually switch = faktycznie zmień actually switch
24. actually shift = faktycznie zmiana actually shift
25. actually exacerbate = faktycznie pogorsz actually exacerbate
26. actually transform = faktycznie odmień actually transform
27. actually graduate = faktycznie absolwent actually graduate
28. actually reinforce = faktycznie zwiększ actually reinforce
29. actually intensify = faktycznie nasil actually intensify
30. actually enable = faktycznie umożliw actually enable
31. actually lend = faktycznie pożycz actually lend
32. actually detract = faktycznie pomniejsz actually detract
33. actually depress = faktycznie przygnęb actually depress
(30) read, record, argue, indicate
Kolokacji: 4
(35) spend, commit, place, invest
Kolokacji: 4
(43) like, hope, wish
Kolokacji: 3
(49) smile, marry, grin
Kolokacji: 3
(53) save, relieve, rescue
Kolokacji: 3
(56) pass, eliminate, vomit
Kolokacji: 3
(62) prefer, choose, favor
Kolokacji: 3
(66) arrive, land, miss, escape
Kolokacji: 4
(69) base, establish, found
Kolokacji: 3
(75) sleep, doze
Kolokacji: 2
(78) derive, descend, evolve
Kolokacji: 3
(79) report, complain, kick
Kolokacji: 3
(80) share, overlap
Kolokacji: 2
(81) paint, pave
Kolokacji: 2
(83) compete, sue
Kolokacji: 2
(86) reside, invade, inhabit, board
Kolokacji: 4
(89) issue, emerge
Kolokacji: 2
(90) lift, reverse, avoid, cancel
Kolokacji: 4
(91) penetrate, bury, sink, plant
Kolokacji: 4
(92) gut, stem
Kolokacji: 2
(93) undermine, weaken
Kolokacji: 2
(95) recover, cure, inject
Kolokacji: 3
(96) could
Kolokacji: 1
(97) blow, understate, boast
Kolokacji: 3
(98) undercut, bore
Kolokacji: 2
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.