ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. actually good = faktycznie dobry actually good
2. actually true = faktycznie prawdziwy actually true
3. actually worse = faktycznie gorszy actually worse
4. actually able = faktycznie zdolny actually able
5. actually present = faktycznie obecny actually present
6. actually dead = faktycznie zmarły actually dead
7. actually easier = faktycznie łatwiejszy actually easier
8. actually old = faktycznie stary actually old

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.