"actually able" — Słownik kolokacji angielskich

actually able kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zdolny
  1. actually przysłówek + able przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Answer: I was actually able to find some information on cinnamon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo