"actually good" — Słownik kolokacji angielskich

actually good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie dobry
  1. actually przysłówek + good przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    What about the other players on the team, the ones who are actually good?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo