"actually worse" — Słownik kolokacji angielskich

actually worse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie gorszy
  1. actually przysłówek + bad przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I'm beginning to think that this song isn't actually bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo