"actually easier" — Słownik kolokacji angielskich

actually easier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie łatwiejszy
  1. actually przysłówek + easy przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Some places are actually easier to navigate without a car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo