"far easier" — Słownik kolokacji angielskich

far easier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko łatwiejszy
  1. far przysłówek + easy przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Having children has made it far easier to feel part of her local community, she says.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo