"pretty easy" — Słownik kolokacji angielskich

pretty easy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkiem łatwy
  1. pretty przysłówek + easy przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Now this would seem to be a pretty easy case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo