"fairly easy" — Słownik kolokacji angielskich

fairly easy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dość łatwy
  1. fairly przysłówek + easy przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    They want it to be fairly easy to get a gun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo