"easy" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "easy" po angielsku

easy *****

obrazek do "easy" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  easier, stopień najwyższy  the easiest
 1. łatwy, prosty, nietrudny (np. egzamin)
  It's really easy to do. (To jest naprawdę łatwe do zrobienia.)
  The questions were easy. (Pytania były łatwe.)
  Maths is as easy as ABC. (Matematyka jest tak łatwa, jak abecadło.)
  English is easy. (Angielski jest łatwy.)
  link synonim: simple
  przeciwieństwo: complicated
 2. wygodny
  She likes an easy life. (Ona lubi wygodne życie.)
  Don't worry, it will be an easy journey. (Nie martw się, to będzie wygodna podróż.)
 3. zrelaksowany, odprężony
  He's always so easy, I have no idea how he does that. (On jest zawsze taki zrelaksowany, nie mam pojęcia, jak on to robi.)
  I always need music and some good food to be easy. (Zawsze potrzebuję muzyki i dobrego jedzenia, żeby być odprężonym.)
 4. przyjazny
  I am an easy person. (Jestem przyjazną osobą.)
  Don't be afraid of my dog, it's very easy. (Nie bój się mojego psa, on jest bardzo przyjazny.)
 5. łatwy (np. cel)
  That old deer was an easy target. (Ten stary jeleń był łatwym celem.)
  You will be an easy target if you don't move. (Będziesz łatwym celem, jeśli nie będziesz się ruszać.)
 6. łatwy (uprawiający seks z wieloma partnerami) potocznie
  A woman having sex with multiple partners is perceived as easy. (Kobieta uprawiająca seks z wieloma partnerami jest postrzegana jako łatwa.)
  Jane is easy, everyone could have her. (Jane jest łatwa, każdy mógłby ją mieć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

easy **

przysłówek
 1. spokojnie, powoli
  Go down the stairs. Easy! (Zejdź po schodach. Powoli!)
  "Easy," he said to a frightened horse. ("Spokojnie" - powiedział do spłoszonego konia.)

Powiązane zwroty — "easy"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
uneasily = niespokojnie, nerwowo +2 znaczenia
idiom
inne
Easy now = Spokojnie (mówione do kogoś, aby go uspokoić)
czasownik
wykrzyknik
inne
powiedzenie
easy-peasy = łatwiutki, łatwizna +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo