"zamożny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamożny" po polsku

zamożny

przymiotnik
 1. wealthy **
  • bogaty, zamożny
   rich
   She comes from a wealthy family. (Ona pochodzi z bogatej rodziny.)
   I'm wealthy so I can give some money to charity. (Jestem zamożny, więc mogę dać trochę pieniędzy na cele dobroczynne.)
   link synonim: rich
   przeciwieństwa: miserable, poor
 2. substantial ***
  • zamożny, wpływowy (o osobie)
   My father is a substantial businessman. (Mój ojciec jest wpływowym biznesmenem.)
   I married a substantial man. (Wyszłam za mąż za wpływowego mężczyznę.)
 3. affluent *
 4. prosperous *
 5. well-to-do
 6. opulent
 7. well-off
 8. forehanded   American English
 9. pecunious termin literacki
idiom
 1. of means
  • zamożny, bogaty (o osobie)
   He is a man of means. (On jest zamożnym człowiekiem.)
 2. on easy street

Powiązane zwroty — "zamożny"

rzeczownik
zamożność = wealthiness +1 znaczenie
idiom
przymiotnik

"zamożny" — Słownik kolokacji angielskich

of means kolokacja
 1. of przyimek + mean rzeczownik = zamożny, bogaty (o osobie)
  Silna kolokacja

  He's a man of means and his son will take over the business one day.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo