"ostrożnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrożnie" po polsku — Słownik angielsko-polski

ostrożnie

przysłówek
 1. carefully ***  
  It's a crystal, so it must be handled carefully. (To jest kryształ, więc należy się z nim obchodzić ostrożnie.)
  He opened the box carefully. (On ostrożnie otworzył pudełko.)
  Do it more carefully next time! (Następnym razem zrób to ostrożniej!)
 2. cautiously *
  • ostrożnie, oględnie (poruszać się, mówić)
   Tim always speaks cautiously. (Tim zawsze mówi oględnie.)
   I approached the dog cautiously. (Podszedłem ostrożnie do psa.)
   I move cautiously when my son sleeps. (Poruszam się ostrożnie, gdy mój syn śpi.)
 3. gingerly
 4. warily
 5. guardedly
 6. cagily
 7. charily
 8. heedfully
 9. hooly , także: huly
 10. circumspectly
 1. with care
  • ostrożnie, z dbałością
 2. handle with care
  • ostrożnie (napis na przesyłce) written
idiom
 1. nice and easy
 1. have a care!
wykrzyknik
 1. beware

"ostrożnie" — Słownik kolokacji angielskich

with care kolokacja
 1. with przyimek + care rzeczownik = ostrożnie, z dbałością
  Bardzo silna kolokacja

  With good care they can live for around 10-15 years.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!