"proceed cautiously" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "proceed cautiously" po angielsku

"proceed cautiously" — Słownik kolokacji angielskich

proceed cautiously kolokacja
  1. proceed czasownik + cautiously przysłówek = postępować ostrożnie
    Silna kolokacja

    But the industry is proceeding cautiously in some areas, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo