"nieostrożny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieostrożny" po polsku

nieostrożny

przymiotnik
 1. careless
  • nieostrożny, nieuważny
   The boy was careless and crossed the street on a red light. (Chłopiec był nieostrożny i przeszedł przez ulicę na czerwonym świetle.)
   Careless students take sloppy notes. (Nieuważni uczniowie robią niedbałe notatki.)
   link synonim: casual
 2. reckless *
 3. rash
 4. unwary
  • nieostrożny, nieroztropny
   The unwary step cost him life. (Nieostrożny krok kosztował go życie.)
 5. heedless
 6. imprudent
  • nieostrożny, nieroztropny, nierozważny, nierozsądny formal
   This investment was imprudent. We lost everything. (Ta inwestycja była nierozważna. Straciliśmy wszystko.)
   His last behaviour seems to be imprudent. (Jego ostatnie zachowanie wydaje się być nieroztropne.)
 7. indiscreet
 8. incautious
 9. unheedy
 10. inobservant

Powiązane zwroty — "nieostrożny"

przysłówek
ostrożnie = carefully +9 znaczeń
nieostrożnie = carelessly +4 znaczenia
inne
idiom
rzeczownik
wykrzyknik

powered by  eTutor logo