PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"casual" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "casual" po angielsku

casual **

przymiotnik
 1. swobodny, poufały, nieformalny (np. nastawienie)
  I'm sorry if I got too casual. (Wybacz, jeżeli byłem zbyt poufały.)
  His behaviour was too casual; I didn't like that. (Jego zachowanie było zbyt swobodne; nie spodobało mi się to.)
  I am quite casual about meeting a celebrity. (Mam całkiem swobodne podejście do poznawania gwiazd.)
  Remain casual and don't mention about anything unusual going on. (Bądź spokojny i nie wspominaj o niczym niezwykłym.)
 2. swobodny, codzienny, nieformalny (np. o ubraniu)
  At work we are allowed to wear casual clothes on Friday. (W pracy możemy nosić luźne ubrania w piątki.)
  I always wear casual clothes when I'm at home. (Zawsze noszę codzienne ubrania, kiedy jestem w domu.)
  przeciwieństwo: formal
 3. sezonowy, pracujący dorywczo, dorywczy  BrE
  I'm not hired for a full-time job, I'm just a casual worker. (Nie jestem zatrudniony na pełen etat, jestem tylko pracownikiem dorywczym.)
  He's our casual employee but he's really good. (On jest naszym sezonowym pracownikiem ale jest naprawdę dobry.)
 4. przypadkowy, przygodny, okazjonalny, okazyjny, swobodny, przelotny (np. znajomość)
  It was a casual one night stand. (To była przypadkowa przygoda na jedną noc.)
  I'm not interested in casual relationships. (Nie interesują mnie przelotne związki.)
  przeciwieństwo: serious
 5. nieuważny, niedbały, swobodny, nonszalancki, pospolity, zwyczajny
  To the casual observer everything seemed to be normal. (Dla nieuważnego obserwatora wszystko wdawało się normalne.)
  She baked a casual cheesecake, nothing special. (Ona upiekła zwyczajny sernik, nic specjalnego.)
  link synonim: careless
 6. przypadkowy, niezapowiedziany, nieplanowany
  They paid me a casual visit. (Oni złożyli mi niezapowiedzianą wizytę.)
  We've just had a couple of casual conversations, nothing much. (Przeprowadziliśmy kilka przypadkowych rozmów, nic wielkiego.)
  It was a casual meeting but I'm happy that I could talk to him. (To było nieplanowane spotkanie, ale cieszę się, że mogłem z nim porozmawiać.)
  przeciwieństwo: planned
 7. nieregularny, okazjonalny
  I'm a casual client here. (Jestem tutaj nieregularnym klientem.)
  W tym znaczeniu "casual" występuje z rzeczownikiem.
  link synonim: occasional

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ubranie w stylu sportowym, ubranie swobodne, dresy  BrE [tylko liczba mnoga]
  I've never seen him wearing casuals. (Nigdy nie widziałam, żeby nosił ubranie w stylu sportowym.)
  You should wear casuals - it will be a long trip. (Powinieneś założyć dresy - to będzie długa wycieczka.)
 2. pracownik sezonowy, pracujący dorywczo dawne użycie [policzalny]
  This shop usually employs five casuals during summer holidays. (Ten sklep zwykle zatrudnia pięciu pracowników sezonowych w trakcie wakacji.)
  I'm only a casual here - I'll quit next month. (Jestem tu tylko pracownikiem sezonowym - w przyszłym miesiącu zrezygnuję.)
 3. dres, huligan  BrE slang [policzalny]
  He's been seen with those casuals again. (Znowu widziano go z tymi dresami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "casual"

rzeczownik
przysłówek
casually = mimochodem, od niechcenia, swobodnie, beztrosko, pobieżnie (np. wspomnieć, zapytać) +3 znaczenia
przymiotnik
czasownik
kolokacje

podobne do "casual" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "casual" po polsku

rzeczownik