"przelotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przelotny" po polsku — Słownik angielsko-polski

przelotny

przymiotnik
 1. passing **
  • przelotny, chwilowy
   His passing look has made my heart beat stronger. (Jego przelotne spojrzenie sprawiło, że serce zabiło mi mocniej.)
   That moment was passing and not important. (Tamten moment był chwilowy i nieważny.)
 2. volatile , *
 3. short-lived
 4. casual **
  • przypadkowy, przygodny, okazjonalny, swobodny, przelotny (np. znajomość)
   It was a casual one night stand. (To była przypadkowa przygoda na jedną noc.)
   I'm not interested in casual relationships. (Nie interesują mnie przelotne związki.)
   przeciwieństwo: serious
 5. transient
  • przemijający (np. o pięknie), przelotny (o chwili), krótkotrwały (o uczuciu) formal
   Let us savour this transient moment of beauty. (Cieszmy się tą przemijającą chwilą piękna.)
   There was a transient relationship between them, but it didn't work out. (Oni byli w krótkotrwałym związku, ale im nie wyszło.)
 6. elusive *
 7. fleeting
  • przelotny, krótki (o uśmiechu, spojrzeniu)
 8. fugitive   literary