PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"zwyczajny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwyczajny" po polsku

zwyczajny

przymiotnik
 1. usual ***
  • zwykły, zwyczajny
   She got home later than usual. (Ona przyszła do domu później niż zwykle.)
   It's not our usual route. (To nie jest nasza zwykła trasa.)
   link synonim: ordinary
   przeciwieństwo: unusual
 2. ordinary ***
  • zwyczajny, zwykły (niespecjalny)
   It was an ordinary day at school. (To był zwyczajny dzień w szkole.)
 3. typical *** , także: typic termin literacki , także: typal
  • zwykły, zwyczajny
   I'm just a typical girl. (Jestem tylko zwyczajną dziewczyną.)
   It was just another typical day. (To był kolejny zwyczajny dzień.)
 4. plain ***
  • zwyczajny, prosty
   Do you want your coffee plain or with milk? (Chcesz kawę zwyczajną czy z mlekiem?)
   It's a plain formality. (To zwyczajna formalność.)
   Put the letter in a plain, white envelope. (Włóż list do zwykłej, białej koperty.)
  • zwykły, zwyczajny (o czymś niewłaściwym, np. zwykły brak wychowania) potocznie
 5. mere **
  • zwyczajny, zwykły, czczy
   It's just a mere pie, nothing special. (To tylko zwykłe ciasto, nic specjalnego.)
   You are a mere fraud. You know nothing about morality. (Jesteś zwyczajnym oszustem. Ty nie wiesz nic o moralności.)
 6. simple ****
  • zwyczajny, zwykły
   "This cake is delicious, what's this?" "It's just a simple chocolate cheesecake." ("To ciasto jest pyszne, co to?" "To zwyczajny sernik czekoladowy.")
   I can't cook a simple tomato soup, I'm useless. (Nie umiem ugotować zwykłej zupy pomidorowej, jestem bezużyteczny.)
 7. casual **
  • nieuważny, niedbały, swobodny, nonszalancki, pospolity, zwyczajny
   To the casual observer everything seemed to be normal. (Dla nieuważnego obserwatora wszystko wdawało się normalne.)
   She baked a casual cheesecake, nothing special. (Ona upiekła zwyczajny sernik, nic specjalnego.)
   link synonim: careless
 8. accustomed *
 9. habitual
 10. plain old
 11. run-of-the-mill , mill run
 12. garden-variety
 13. glamourless
 14. homespun
 15. unimposing
 16. workaday