Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"przeciętny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeciętny" po polsku

przeciętny

przymiotnik
 1. average ***** , także: avg
  • przeciętny, średni
   The average score is 77 pts. (Przeciętny wynik to 77 punktów.)
   My average salary is $2000. (Moja średnia pensja to 2000 dolarów.)
   The average cost of a two bedroom house has risen by a third. (Przeciętny koszt domu z dwiema sypialniami wzrósł o jedną trzecią.)
   Why do we calculate average speed? (Dlaczego obliczamy średnią prędkość?)
   zobacz także: medium
  • przeciętny, typowy
   My husband is of average height. (Mój mąż jest przeciętnego wzrostu.)
   zobacz także: fair
  • przeciętny, średni (niewyróżniający się)
   I'm just an average girl. (Jestem tylko przeciętną dziewczyną.)
   zobacz także: mediocre
 2. ordinary ***
  • przeciętny, zwykły (o człowieku)
   We're just ordinary people. (Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi.)
   Ordinary people can't afford such a luxury. (Zwykłych ludzi nie stać na taki luksus.)
 3. mediocre
  • mierny, średni, przeciętny oficjalnie
   Your composition was rather mediocre - you certainly could do better. (Twoje wypracowanie było raczej średnie - z pewnością stać cię na więcej.)
   I didn't like the movie that much - it was rather mediocre. (Ten film nie podobał mi się za bardzo - był raczej mierny.)
   link synonim: indifferent
   zobacz także: inferior, average, ordinary
 4. fair ***
  • przeciętny, średni
   She is rather fair. (Ona jest raczej przeciętna.)
   The play was fair. I've seen better ones. (Sztuka była średnia. Widziałam lepsze.)
   link synonim: average
   zobacz także: reasonable
 5. lightweight *
  • mierny, przeciętny (o kimś, o czymś)
 6. lay ****
  • laicki, zwykły, przeciętny
   My lay knowledge doesn't allow me to discuss this topic. (Moja laicka wiedza nie pozwala mi na dyskutowanie na ten temat.)
 7. run-of-the-mill , mill run
 8. uninspired
 9. middling
 10. undistinguished
 11. middle-of-the-road
 12. unexceptional
 13. average-looking
  • przeciętny (o wyglądzie)
 14. pedestrian *
 15. workaday
 16. bog-standard   British English potocznie
 17. cromulent
 18. vanilla **
przysłówek
 1. forgettable

powered by  eTutor logo