TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zwykły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwykły" po polsku

zwykły

przymiotnik
 1. common ****
  • pospolity, powszechny, zwykły
   ordinary, usual, happening often
   It's a common belief. (To jest powszechne przekonanie.)
   These are common plants. (To są pospolite rośliny.)
   He wears common, grey suits. (On nosi zwykłe, szare garnitury.)
   przeciwieństwa: rare, remarkable
   zobacz także: popular
 2. normal ****
  • zwykły, normalny
   I want to lead a normal, happy life. (Chcę wieść normalne, szczęśliwe życie.)
   It's normal that you feel homesick when you're away from home. (To normalne, że tęsknisz za domem, kiedy jesteś od niego daleko.)
   Your body temperature is below normal. (Temperatura twojego ciała jest poniżej normy.)
   przeciwieństwo: peculiar
 3. usual ***
  • zwykły, zwyczajny
   She got home later than usual. (Ona przyszła do domu później niż zwykle.)
   It's not our usual route. (To nie jest nasza zwykła trasa.)
   link synonim: ordinary
   przeciwieństwo: unusual
 4. ordinary ***
  • zwyczajny, zwykły (niespecjalny)
   It was an ordinary day at school. (To był zwyczajny dzień w szkole.)
  • przeciętny, zwykły (o człowieku)
   We're just ordinary people. (Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi.)
   Ordinary people can't afford such a luxury. (Zwykłych ludzi nie stać na taki luksus.)
 5. typical *** , także: typic termin literacki , także: typal
  • zwykły, zwyczajny
   I'm just a typical girl. (Jestem tylko zwyczajną dziewczyną.)
   It was just another typical day. (To był kolejny zwyczajny dzień.)
 6. regular ***
  • normalny, zwykły  AmE
   It was a regular work day for me. (To był dla mnie normalny dzień pracy.)
   I'm just a regular teenage boy. (Jestem tylko zwykłym nastolatkiem.)
 7. mere **
  • zwyczajny, zwykły, czczy
   It's just a mere pie, nothing special. (To tylko zwykłe ciasto, nic specjalnego.)
   You are a mere fraud. You know nothing about morality. (Jesteś zwyczajnym oszustem. Ty nie wiesz nic o moralności.)
 8. simple ****
  • zwyczajny, zwykły
   "This cake is delicious, what's this?" "It's just a simple chocolate cheesecake." ("To ciasto jest pyszne, co to?" "To zwyczajny sernik czekoladowy.")
   I can't cook a simple tomato soup, I'm useless. (Nie umiem ugotować zwykłej zupy pomidorowej, jestem bezużyteczny.)
 9. customary *
  • zwykły, normalny
   This is her customary behaviour. (To jest jej normalne zachowanie.)
 10. day-to-day *
 11. lay ****
  • laicki, zwykły, przeciętny
   My lay knowledge doesn't allow me to discuss this topic. (Moja laicka wiedza nie pozwala mi na dyskutowanie na ten temat.)
 12. austere
  • prosty, zwykły (np. dekoracja, wzór)
 13. accustomed *
 14. plain ***
 15. standard-issue
 16. unexceptional
 17. quotidian
 18. non-vintage , także: nonvintage
  • zwykły (o winie)
 19. pedestrian *
 20. wonted   oficjalnie
 21. common-or-garden
 22. brute
 23. cromulent
 24. cazh slang
idiom
 1. bread-and-butter
  • przyziemny, zwykły  BrE
   Now all my problems seem so bread-and-butter. (Teraz wszystkie moje problemy wydają się takie przyziemne.)
 2. business as usual , BAU (skrót) , it's business as usual
czasownik
 1. plain-vanilla  
rzeczownik
 1. one of the boys