KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"lay" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lay" po angielsku

lay ****

obrazek do "lay" po polsku Girl Placing Books on Table | ClipArt ETC
czasownik
Formy nieregularne: laid past tense, laid past participle
 1. kłaść, położyć [przechodni]
  He laid the book on a table. (On położył książkę na stole.)
  Lay your suitcase next to mine. (Połóż swoją walizkę obok mojej.)
  She laid her hand on his shoulder. (Ona położyła rękę na jego ramieniu.)
  Czasownika lay, laid, laid (kłaść, położyć) nie należy mylić z lie, lay, lain (leżeć).
 2. układać (np. cegłę, kafelki) [przechodni]
 3. stawiać (pieniądze)  BrE [przechodni]
  I would not lay money on it. (Nie postawiłbym na to pieniędzy.)
  I laid money on the winning horse. (Postawiłem pieniądze na zwycięskim koniu.)
 4. uprawiać seks, ruchać, dymać wulgarnie
  He told me that he wanted to lay her. (Powiedział mi, że chce uprawiać z nią seks.)
  He laid her when we weren't at home. (On uprawiał z nią seks, kiedy nas nie było w domu.)
przymiotnik
 1. niedoświadczony, bez kwalifikacji
  We can't hire a lay person, this job is too serious. (Nie możemy zatrudnić osoby bez kwalifikacji, ta praca jest zbyt poważna.)
 2. świecki
 3. laicki, zwykły, przeciętny
  My lay knowledge doesn't allow me to discuss this topic. (Moja laicka wiedza nie pozwala mi na dyskutowanie na ten temat.)
rzeczownik
 1. ballada termin literacki [policzalny]
  I will sing you a romantic lay. (Zaśpiewam ci romantyczną balladę.)
  I wrote a lay. Can I read it to you? (Napisałam balladę. Mogę ci ją przeczytać?)
 2. dupa, gach (partner seksualny) wulgarnie
  She has a new lay. (Ona ma nowego gacha.)
  He is married and has a lay. (On jest żonaty i ma dupę.)
  "Who is that chick next to Tom?" "That's his new lay." ("Co to za laska obok Toma?" "To jego nowa dupa.")
 3. numerek, bzykanko, dymanko wulgarnie
  She offered me a lay. (Zaproponowała mi dymanko.)
  It was just a quick lay, I don't even remember her name. (To był tylko szybki numerek, nawet nie pamiętam jej imienia.)
rzeczownik
 1. nieśność (np. kur)
  What is the lay of your hens? (Jaka jest nieśność twoich kur?)
  Prices of hens depend on the lay. (Ceny kur zależą od nieśności.)
obrazek do "lie" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: lay past tense, lain past participle, lying present participle
 1. leżeć [nieprzechodni]
  He was lying on the bed. (On leżał na łóżku.)
  Jane was lying on the sofa, asleep. (Jane leżała na sofie, pogrążona we śnie.)
  She looked up from where she was lying. (Ona spojrzała z miejsca, w którym leżała.)
  Czasownika "lie", "lay", "lain" (leżeć) nie należy mylić z "lay", "laid", "laid" (kłaść, położyć).
 2. być pochowanym, spoczywać (o zmarłym) [nieprzechodni]
  Here lies one of the greatest warriors of our times. (Tutaj został pochowany jeden z największych wojowników naszych czasów.)
  Where does your grandfather lie? (Gdzie jest pochowany twój dziadek?)
 3. istnieć (np. o problemie) [nieprzechodni]
  The problem lies in the lack of communication between them. (Problem leży w braku komunikacji między nimi.)
  We have to find out where the problem lies. (Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.)
 4. pozostawać w jakimś miejscu [nieprzechodni]
  Spain lies in the west of Europe. (Hiszpania leży na zachodzie Europy.)
  Do you know where Wroclaw lies? (Wiesz, gdzie znajduje się Wrocław?)
 5. znajdować się [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Barack Obama doesn't lie.
czasownik
 1. kłamać, łgać [nieprzechodni]
  Don't lie to me. (Nie okłamuj mnie.)
  I think she was lying. (Myślę, że ona kłamała.)
  Who knows what else he's lied about? (Kto wie, o czym jeszcze on skłamał?)
  Czasownik "lie" w znaczeniu "kłamać" odmienia się regularnie: Past tense - lied, Past participle - lied, Present participle - lying

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kłamstwo [policzalny]
  He's telling lies all the time. (On mówi kłamstwa przez cały czas.)
  It was just a pack of lies. (To był tylko stek kłamstw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "lay"

phrasal verb
rzeczownik
laying = kładzenie, położenie +2 znaczenia
lay of the land = sytuacja +1 znaczenie
lay-up , także: layup = rzut spod kosza (w koszykówce) +1 znaczenie
idiom
inne
czasownik
przymiotnik
laical = świecki +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo