BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"rozkazywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozkazywać" po polsku

rozkazywać

czasownik
 1. command ***
  • wydawać rozkaz, rozkazywać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The teacher commanded his students to answer the question. (Nauczyciel rozkazał swoim uczniom odpowiedzieć na pytanie.)
   The general commanded the soldiers to stand in a row. (Generał rozkazał żołnierzom stanąć w szeregu.)
 2. dictate **
idiom
 1. lay down the law
phrasal verb
 1. order somebody around , order somebody about British English  
  Who do you think you are to order everyone around? (Za kogo ty się masz, żeby wszystkim rozkazywać?)
 2. dictate to somebody
  • rozkazywać komuś, dyktować komuś
   Don't dictate to me on how it should be done! (Nie dyktuj mi jak to ma być zrobione!)
   She doesn't like it when she's dictated to. (Ona nie lubi, jak się jej rozkazuje.)
 3. push somebody around
 4. boss somebody about British English , boss somebody around American English
czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [TRANSITIVE]
   I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
   The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
   Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
   Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
 2. reflect ****
  • odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [TRANSITIVE]
   Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
   The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [INTRANSITIVE]
   I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
   My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. exhibit ***
 5. show a front
 6. kithe , także: kythe
phrasal verb
 1. be on *****
 2. point out ***
  • pokazywać, wykazywać, wskazywać
   to show
   I would like to point out a couple of areas that were particularly important to us. (Chciałbym wskazać na kilka obszarów, które były dla nas szczególnie ważne.)
   I have to point out to our recent problems. (Muszę pokazać kilka naszych ostatnich problemów.)
czasownik
 1. order , *****
 2. bid literary **
  • rozkazać, kazać (zrobić coś) [TRANSITIVE]
   The officer bade his soldiers to stand in a row. (Oficer rozkazał swoim żołnierzom stanąć w rzędzie.)
   His mother bade him to clean his room. (Jego matka kazała mu posprzątać pokój.)
phrasal verb
 1. order up
phrasal verb
 1. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
czasownik
 1. show your face

Powiązane zwroty — "rozkazywać"

czasownik
rzeczownik
rozkaz = order +5 znaczeń
przymiotnik
rozkazujący = imperious +1 znaczenie

powered by  eTutor logo