"dyrygować kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyrygować kimś" po polsku

czasownik
 1. conduct ****
  • dyrygować (orkiestrą, chórem) [przechodni/nieprzechodni]
   Mr. Johnson conducts the academic choir. (Pan Johnson dyryguje chórem akademickim.)
   He said that he conducts an orchestra. (On powiedział, że dyryguje orkiestrą.)
 2. domineer

dyrygować kimś

phrasal verb
 1. boss somebody about BrE , boss somebody around AmE

powered by  eTutor logo