TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"conduct" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conduct" po angielsku

conduct ****

czasownik
 1. przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment) [przechodni]
  It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions. (Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.)
  We are conducting an experiment here. (Przeprowadzamy tutaj eksperyment.)
 2. dyrygować (orkiestrą, chórem) [przechodni/nieprzechodni]
  Mr. Johnson conducts the academic choir. (Pan Johnson dyryguje chórem akademickim.)
  He said that he conducts an orchestra. (On powiedział, że dyryguje orkiestrą.)
 3. przewodzić (np. ciepło) [przechodni]
  Metals conduct electricity. (Metale przewodzą prąd.)
  Does wood conduct heat? (Czy drewno przewodzi ciepło?)
 4. kierować, zaprowadzać oficjalnie [przechodni]
  She conducted me into a white room. (Ona zaprowadziła mnie do białego pokoju.)
  Can you conduct our guests to their bedrooms? (Czy możesz zaprowadzić naszych gości do ich sypialni?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

conduct **

rzeczownik
 1. zachowanie oficjalnie [niepoliczalny]
  We don't approve of such conduct at our house. (Nie aprobujemy takiego zachowania w naszym domu.)
  link synonim: behaviour
 2. prowadzenie, sposób, w jaki coś jest przeprowadzone [niepoliczalny]
  I'm not happy with the conduct of our last meeting. (Nie jestem zadowolony ze sposobu, w jaki zostało przeprowadzone nasze ostatnie spotkanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zachowywać się oficjalnie
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "conduct"

rzeczownik
inne
czasownik
przymiotnik
conducted = wykonany +1 znaczenie
kolokacje