"undertake research" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "undertake research" po angielsku

do research
carry out research
conduct research , także: undertake research

czasownik
  1. prowadzić badania naukowe
    They are doing research on the life of the famous composer. (Oni prowadzą badania naukowe związane z życiem słynnego kompozytora.)
  2. zdobyć informacje (na jakiś temat)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"undertake research" — Słownik kolokacji angielskich

undertake research kolokacja
  1. undertake czasownik + research rzeczownik = prowadzić badania naukowe
    Bardzo silna kolokacja

    The research undertaken in the 1920s and 1930s has given us almost all we know about the church today.

powered by  eTutor logo