"fund research" — Słownik kolokacji angielskich

fund research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fundusz badania
  1. fund czasownik + research rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said "federal money" cannot be used to fund such research.

  2. fund rzeczownik + research rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Life Extension has provided financial support to help fund research on cryonics and anti-aging.

podobne do "fund research" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fund research" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo