TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"AIDS research" — Słownik kolokacji angielskich

AIDS research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): AIDS badania
  1. aids rzeczownik + research rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    AIDS research was the beneficiary of two very different events.