BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"aids" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "aids" po angielsku

rzeczownik
 1. pomoc, wsparcie [UNCOUNTABLE]
  help, something that provides assistance
  The government promised to give aid to the developing countries. (Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.)
  Humanitarian aid is really required in this area. (Pomoc humanitarna jest naprawdę potrzebna na tym obszarze.)
 2. wsparcie [UNCOUNTABLE]
  Without her aid we wouldn't have been able to finish this project. (Bez jej pomocy nie moglibyśmy ukończyć tego projektu.)
  We need aid. We can't do this on our own. (Potrzebujemy wsparcia. Nie zrobimy tego sami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
  The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
  The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 2. sprzyjać [TRANSITIVE]
  Our situation aids progress. (Nasza sytuacja sprzyja rozwojowi.)
  These weather conditions do not aid our trek. (Te warunki pogodowe nie sprzyjają naszej wyprawie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprzyjać czemuś
  This weather doesn't aid good mood. (Ta pogoda nie sprzyja dobremu humorowi.)
  These classes aid your advance. (Te zajęcia sprzyjają twojemu rozwojowi.)
rzeczownik
 1. AIDS, zespół nabytego niedoboru odpornościowego [UNCOUNTABLE]
  He contracted AIDS after having casual sex without using a condom. (On zaraził się AIDS po tym, jak uprawiał przygodny seks bez prezerwatywy.)
  John was diagnosed with AIDS two years ago. (U Johna zdiagnozowano AIDS dwa lata temu.)

"aids" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aids" po polsku

rzeczownik
 1. AIDS *** , także: Acquired Immunodeficiency Syndrome , także: Acquired Immune Deficiency Syndrome

powered by  eTutor logo